aanbod openbaar vervoer: januari 2017
milieuprestatie bussen: augustus 2016
vraag openbaar vervoer: mei 2015

donderdag 11 augustus 2016

92% woont in de buurt van een ov halte

Het aantal mensen zonder ov halte in de buurt daalde van 8,3% in 2003 tot 7,6% in 2015. Gemiddeld nam de ov-beschikbaarheid dus toe. In delen van het land staat het streekvervoer echter onder druk. Niet alleen als gevolg van dalende rijkssubsidie. Daar waar men het openbaar vervoer niet of nauwelijks gebruikt, wordt minder of geen openbaar vervoer aangeboden.
Tegelijk is het wagenpark schoner geworden: h
et aandeel EEV stijgt van 70 naar 72 procent waarvan 9 procent bio-CNG en 4 procent aardgas. Euro VI stijgt van 12 naar 14 procent. De belangrijkste ‘vergroening’ van het wagenpark vindt plaats in de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden waar nu uitsluitend EEV bussen en een achttal Euro VI-bussen rijden. En in de concessie Zeeland met 59 Euro VI-bussen. 

Duurzame mobiliteit draait om een evenwicht tussen bereikbaarheid en de gevolgen van mobiliteit voor milieu, klimaat en energie. Maar hoe vertalen we deze algemene doelstellingen naar concrete indicatoren die ov-autoriteiten en gemeenten helpen bij hun streven naar een duurzamer collectief vervoer? In deze editie van het dashboard geven we informatie over een aantal van deze zaken. Gezien het gebrek aan data kunnen we hierin niet uitputtend zijn, maar wel de discussie voeden die antwoord moet geven op vragen als:

 • Wat is goede bereikbaarheid met collectief vervoer? Moet er wel een halte zijn binnen 500 meter, of gaat het om de snelheid of de frequentie?
 • Hoeveel wordt er gebruik gemaakt van de verschillende vormen van collectief vervoer?
 • Wat is schoon collectief vervoer? Hoe brengen we de emissie het beste naar beneden?
In dit dashboard spreken we meestal over openbaar vervoer omdat wij niet de beschikking hebben over data van andere vormen van collectief vervoer.
Den Haag stad met het elektrisch openbaar vervoer


2 opmerkingen:

 1. So, does this in fact mean that 92% of people in the Netherlands live withing 500 metres of a public transport stop?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. No, 92% of people live within 500 m of a bus stop, 1000 m of a metro/quick tram, 2000 m of a regular train station or 3000 meter of an intercity station.
   In Dutch:

   De maximale afstand tot een halte bedraagt voor bewoners 1000 m hemelsbreed tot een metro/sneltram halte of 500 meter tot een bus of tramhalte. De maximale afstand tot een halte bedraagt voor banen 500 meter. De maximale afstand tot een station bedraagt voor bewoners 2000 m hemelsbreed tot een gewoon station of 3000 meter tot een intercity knooppunt. De maximale afstand tot een station bedraagt voor banen 1000 m hemelsbreed tot een gewoon station of 1500 meter tot een intercity knooppunt.

   Verwijderen